Η ενότητα είναι δύναμη… όταν υπάρχει ομαδική δουλειά και συνεργασία, μπορούν να επιτευχθούν υπέροχα πράγματα
(Mattie Stepanek)

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Verisfield μετατρέπει μία ιδέα σε ένα νέο φαρμακευτικό προϊόν. Για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων, το τμήμα R&D της Verisfield συνεργάζεται με διαπιστευμένα εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου προϊόντος με προστιθέμενη αξία, το οποίο θα καλύψει με φιλικό προς τον ασθενή τρόπο μία ανάγκη που έχει εντοπίσει ο γιατρός του. Πολλά από τα σκευάσματα που έχει αναπτύξει και κυκλοφορεί η Verisfield βασίζονται σε καινοτόμες συνθέσεις και φαρμακοτεχνικές μορφές και έχουν συνθέσεις κατοχυρωμένες με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Τμήμα Εγκρίσεως Φαρμάκων

Το τμήμα εγκρίσεως φαρμάκων της Verisfield είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις αρχές υγείας και την έγκριση των φαρμακευτικών προϊόντων που έχει αναπτύξει η Verisfield στις χώρες επιλογής. Η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος επιτρέπει την προετοιμασία όλων των μερών του φακέλου έγκρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (e-CTD format).

Τμήμα Κλινικών Μελετών

Το τμήμα κλινικών μελετών της Verisfield συντονίζει και παρακολουθεί σχεδόν το σύνολο των κλινικών μελετών που πραγματοποιεί η εταιρεία, τόσο για την έγκριση των φαρμακευτικών προϊόντων που η ίδια έχει αναπτύξει, όσο και των κλινικών μελετών που πραγματοποιεί η εταιρεία μετά την κυκλοφορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος. Οι κλινικές μελέτες που πραγματοποιεί η Verisfield είναι μελέτες βιοϊσοδυναμίας, μελέτες θεραπευτικής ισοδυναμίας, αλλά και συγκριτικές μελέτες αποτελεσματικότητας μετά την κυκλοφορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος.