προϊόντα

Το χαρτοφυλάκιο της Verisfield περιλαμβάνει περισσότερα από 60 φαρμακευτικά προϊόντα σε 7 θεραπευτικές κατηγορίες. Αρκετά από τα φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνουν πρωτοποριακές συνθέσεις & φαρμακοτεχνικές μορφές που προστατεύονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Τα προϊόντα της Verisfield είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες διεθνώς από συνεργαζόμενες εταιρείες.

To 2015 η Verisfield κυκλοφόρησε μία νέα σειρά προϊόντων, τα Προϊόντα Φαρμακείου, τα οποία απευθύνονται στο φαρμακείο και περιλαμβάνουν δερμοκαλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.