Λατανοπρόστη σε μορφή οφθαλμικού διαλύματος για την αντιμετώπιση της αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας και οφθαλμική υπερτονία.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Latanoprost

Μορφή / περιεκτικότητα: eye dr.sol. 0,005% w/v

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 2,5 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο