Λατανοπρόστη σε συνδυασμό με τιμολόλη για την αντιμετώπιση της αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας και οφθαλμική υπερτονία, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε θεραπεία με β-αναστολείς ή ανάλογα προσταγλανδίνης.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Latanoprost + timolol (as maleate)

Μορφή / περιεκτικότητα: eye dr.sol. (50 mcg + 5 mg)/ml

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 2,5 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο