Ο αντιμικροβιακός παράγοντας λεβοφλοξασίνη σε μορφή οφθαλμικού διαλύματος για την αντιμετώπιση της βακτηριακής επιπεφυκίτιδας σε ασθενείς από 1 έτους, για την αντιμετώπιση εξωτερικών οφθαλμικών λοιμώξεων και για την προστασία ασθενών που υποβάλλονται σε ενδοφθάλμιες επεμβάσεις. Η λεβοφλοξασίνη προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής ως προφυλακτική και μετεγχειρητική θεραπεία ύστερα από εγχείρηση καταρράκτη.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: levofloxacin (as hemihydrate)

Μορφή / περιεκτικότητα: eye dr.sol. 0,5% w/v

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 10 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο