Δορζολαμίδη σε συνδυασμό με τιμολόλη για την αντιμετώπιση της αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα όταν η μονοθεραπεία με β-αποκλειστή δεν είναι επαρκής.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Dorzolamide (as hydrochloride) + timolol (as maleate)

Μορφή / περιεκτικότητα: eye dr.sol. (2 + 0,5)% w/v

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 5 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο