Δορζολαμίδη σε μορφή οφθαλμικού διαλύματος για την αντιμετώπιση της αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης σε ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία, γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Dorzolamide (as hydrochloride)

Μορφή / περιεκτικότητα: eye dr.sol. 2% w/v

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 5 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο