Υδροκορτιζόνη σε μορφή οφθαλμικού διαλύματος για την αντιμετώπιση φλεγμονωδών νοσημάτων και αλλεργιών του εμπρόσθιου τμήματος του οφθαλμικού βολβού.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Hydrocortisone (as sodium phosphate)

Μορφή / περιεκτικότητα: eye dr.sol., 3,35 mg/ml

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 10 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο