Τρυγική βριμονιδίνη σε μορφή οφθαλμικού διαλύματος για την αντιμετώπιση της αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή οφθαλμική υπερτονία.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Brimonidine tartrate

Μορφή / περιεκτικότητα: eye dr.sol. 0,2% w/v

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 5 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο