Κολπικά υπόθετα κλινδαμυκίνης για την αντιμετώπιση της βακτηριακής κολπίτιδας (κολπίτιδα από Haemophilus, Gardnerella,Corynobacterium, κολπίτιδα από αναερόβια βακτήρια, μη ειδική κολπίτιδα)

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: clindamycin (as phosphate)

Μορφή / περιεκτικότητα: vaginal supp 100mg/supp

Συσκευασία: BT x 7 supp

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο