Κολπική γέλη που περιέχει φυσική προγεστερόνη για την ανεπάρκεια ωχρινικής φάσης και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: progesterone

Μορφή / περιεκτικότητα: vaginal gel 8% w/w

Συσκευασία: BT x 1 tube x 22,5 g + 15 applicators

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο