Κολπική κρέμα και κολπικά υπόθετα που περιέχουν κυκλοπιροξολαμίνη και χορηγούνται τοπικά για την αντιμετώπιση των κολπικών μυκητιασικών λοιμώξεων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: CiclopiroxOlamine

Μορφή / περιεκτικότητα: vaginal cream 1% w/w & vaginal supp 100mg/supp

Συσκευασία: BT x 1 tube x 78 g + 14 applicators & BT x 14 supp

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη υπόθετα

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη κρέμα

pdf έντυπο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν και τις κολπικές μυκητιάσεις στην ιστοσελίδα του προϊόντος www.mycomycen.gr