Μετρονιδαζόλη στην καιτονόμα μορφή των από του στόματος χορηγούμενων κοκκίων για την προφύλαξη και θεραπεία από λοιμώξεις οι οποίες οφείλονται σε αναερόβια βακτήρια. Το προϊόν έχει σύνθεση κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Μetronidazole (as benzoate)

Μορφή/Περιεκτικότητα: Sachets, 400 mg/sachet

Συσκευασία: BT x 14 sachets

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο