Αντιβιοτικό ευρέως φάσματος που περιέχει αζιθρομυκίνη σε μορφή επικαλυμμένων με υμένιο δισκίων και χορηγείται για την αντιμετώπιση της ακμής, λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος και λοιμώξεων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Azithromycin (as dihydrate)

Μορφή / περιεκτικότητα: f.c.tabs 250 mg

Συσκευασία: BT x 6 tabs

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο