Αλοιφή καλσιτριόλης για την τοπική θεραπεία της ήπιας έως μέτριας μορφής ψωρίασης κατά πλάκας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Calcitriol

Μορφή / περιεκτικότητα: oint. 3 mcg/g

Συσκευασία: BT x 1 tube x 100g

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο

pdf έντυπο ψωρίασης