Δερματικό διάλυμα σαλικυλικού οξέος για την ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής. Το Salipsor® είναι αλκοολικό διάλυμα και μπορεί να αραιωθεί προς μικρότερη περιεκτικότητα αν αναμειχθεί με διάλυμα οργανικής αδρανούς βάσης.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Salicylic acid

Μορφή / περιεκτικότητα: cut.sol. 10% w/w

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 100 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο

pdf έντυπο ψωρίασης