Λάκα ονύχων που περιέχει τιοκοναζόλη και χορηγείται τοπικά για την αντιμετώπιση της ονυχομυκητίασης. Το προϊόν περιέχει και το συστατικό undecylenic acid, το οποίο ενισχύει τη θεραπευτική δράση της τιοκοναζόλης. Το Lakafin® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με από του στόματος αντιμυκητιασικούς παράγοντες.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: tioconazole

Μορφή / περιεκτικότητα: nail lacquer 28% w/w

Συσκευασία: BT x 1 bottle with brush x 12 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν και τις ονυχομυκητιάσεις στην ιστοσελίδα του προϊόντος www.lakafin.gr