Κρέμα τοπικής εφαρμογής με υαλουρονικό οξύ και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη για την πρόληψη και θεραπεία πληγών, κιρσωδών ελκών και εγκαυμάτων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: silver sulfadiazine + sodium hyaluronate

Μορφή / περιεκτικότητα: cream (1+0,2)% w/w

Συσκευασία: BT x 1 tube x 100 g

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο