προϊόντα >> Δερματολογικά >> Fungo κάψουλες

Ο αντιμυκητιασικός παράγοντας φλουκοναζόλη κυκλοφορεί και στη μορφή των καψουλών.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: fluconazole

Μορφή / περιεκτικότητα: caps 200 mg/cap

Συσκευασία: BT x 7 caps

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο