προϊόντα >> Γυναικολογικά >> Fungo πόσιμο διάλυμα

Ο αντιμυκητιασικός παράγοντας φλουκοναζόλη κυκλοφορεί στη μορφή του πόσιμου διαλύματος.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: fluconazole

Μορφή / περιεκτικότητα: oral solution 50mg / 10ml

Συσκευασία: 1 bottle x 150ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο