Γέλη τοπικής εφαρμογής για την αντιμετώπιση της ακμής με υπεροξείδιο του βενζοϋλίου και ερυθρομυκίνη. Το προϊόν έχει σύνθεση κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Benzoyl peroxide + erythromycin

Μορφή / περιεκτικότητα: gel (5+3)% w/w

Συσκευασία: BT x 2 tubes x 20 g

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο