προϊόντα >> ΚΝΣ >> Ripepral

Ο αντιψυχωσικός παράγοντας ρισπεριδόνη σε μορφή πόσιμου διαλύματος με σύνθεση κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: risperidone

Μορφή / περιεκτικότητα: oral sol. 1 mg/ml

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 100 ml + dosing pipette

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο