Το suomi® είναι πόσιμο διάλυμα που περιέχει το κορτικοστεροειδές δεξαμεθαζόνη και χορηγείται σε πλήθος κλινικών καταστάσεων που απαιτούν από του στόματος χορήγηση κορτικοστεροειδών. Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει δοσομετική πιπέτα για καλύτερη χορήγηση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: dexamethasone (as sodium phosphate)

Μορφή / περιεκτικότητα: oral solution 2mg/5ml

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 150 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο