Η λανσοπραζόλη που περιέχει το Lanzol® ανήκει στους αναστολείς αντλίας ιόντων πρωτονίων και χορηγείται σε καταστάσεις υπερέκκρισης υδροχλωρικού οξέος από το σύνδρομο Zollinger – Ellison, για τη θεραπεία συντήρησης ασθενών με οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση ή με δωδεκαδακτυλικό έλκος και για την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Lansoprazole

Μορφή / περιεκτικότητα: gr.caps 30 mg/cap

Συσκευασία: BT x 28 caps

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο