Το Glucoformin® είναι πόσιμο διάλυμα που περιέχει μετφορμίνη και χορηγείται για τη θεραπεία του διαβήτη. Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει δοσομετική πιπέτα για καλύτερη χορήγηση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: metformin hydrochloride

Μορφή / περιεκτικότητα: oral solution 850mg/5ml

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 300 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο