Το Errkes® είναι πόσιμο διάλυμα που περιέχει κετορολάκη και χορηγείται για τη συμπτωματική θεραπεία του οξέος πόνου μέτριας έντασης (μετεγχειρητικός πόνος, μυοσκελετικές παθήσεις, πόνος από νεοπλασίες, τραύματα). Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει δοσομετική μεζούρα για καλύτερη χορήγηση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: ketorolac trometamol

Μορφή / περιεκτικότητα: oral solution 20mg/5ml

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 60 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο