Μετοκλοπραμίδη σε καινοτόμα μορφή ρινικού εκνεφώματος (σπρέι) για την αντιμετώπιση της ναυτίας και του έμετου. Το προϊόν έχει σύνθεση κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Metoclopramide (as hydrochloride)

Μορφή/Περιεκτικότητα: Nasal spray, solution 10 mg/dose

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 6 ml

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο