Το Nasatrim® είναι ρινικό σπρέι που περιέχει ακετονίδιο της τριαμσινολόνης και χορηγείται σε ενήλικες και παιδιά (6 ετών και άνω) για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της χρόνιας και εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Triamcinolone acetonide

Μορφή / περιεκτικότητα: naspr.sus. 55 mcg/dose

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 16,5 g (120 doses)

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο