Η βουδεσονίδη είναι κορτικοστεροειδές νεότερης γενιάς. Το Budesonal® είναι ρινικό σπρέι που χορηγείται σε ενήλικες και παιδιά (6 ετών και άνω) για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της χρόνιας και εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας και σε ενήλικες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της χρόνιας μη αλλεργικής ρινίτιδας και της ρινικής απόφραξης σχετιζόμενης με ρινικούς πολύποδες. Το Budesonal® δεν περιέχει το ερεθιστικό του ρινικού βλεννογόνου συστατικό benzalkonium chloride.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Budesonide

Μορφή / περιεκτικότητα: naspr.sus. 100 mcg/dose

Συσκευασία: BT x 1 bottle x 10 ml (200 doses)

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο