προϊόντα >> Company Articles >> About text Center

Περισσότερα από 60 φαρμακευτικά προϊόντα σε 7 θεραπευτικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που η Verisfield κυκλοφορεί στην Ελλάδα και σταδιακά διεθνώς, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες.