προϊόντα >> Γυναικολογικά

Το προϊόν Flagymet® περιέχει μετρονιδαζόλη σε μορφή κοκκίων για χορήγηση από τους στόματος για την αντιμετώπιση αναερόβιων λοιμώξεων. 

Το προϊόν Vasclor® της κατηγορίας των γυναικολογικών προϊόντων είναι γέλη προγεστερόνης για κολπική εφαρμογή. Η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης αντιμυκητιασικούς παράγοντες που χορηγούνται από του στόματος (Mycazole®, Itrazol®) και αντιμυκητιασικά σκευάσματα για κολπική χρήση (Mycomycen® κολπική κρέμα & υπόθετα). Το προϊόν Yenlip® αντιμετωπίζει τις βακτηριακές κολπίτιδες και περιέχει κλινδαμυκίνη στη μορφή των κολπικών υπόθετων. 

Η κρέμα Xylocream® είναι τοπικό αναισθητικό για μικρο-επεμβάσεις που απαιτούν τοπική αναισθησία.