προϊόντα >> Άσθμα - Αλλεργίες - Ωτικές λοιμώξεις - Αντιεμετικά ρινικής χρήσης

Η κατηγορία περιλαμβάνει 4 προϊόντα για την αντιμετώπιση των αλλεργιών και του άσθματος. 

Τα προϊόντα Nasatrim® & Budesonal® είναι κορτιζονούχα σκευάσματα για ρινική χορήγηση και το προϊόν Zeda® στη μορφή των δισκίων αντιισταμινικά 2ης γενιάς.

Η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης και 2 προϊόντα για ωτική χρήση με τις εμπορικές ονομασίες Cifloxacin® (Ciprofloxacin) και Vioticer® (Ciprofloxacin + hydrocortisone), τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μικροβιακών λοιμώξεων στο αυτί. 

Το προϊόν Veriligo® είναι ρινικό σπρέι μετοκλοπραμίδης για την αντιμετώπιση της ναυτίας και του έμετου,

Άσθμα – Αλλεργίες – Ωτικές λοιμώξεις – Αντιεμετικά ρινικής χρήσης